“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน เยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึก พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ และได้มอบผ้าห่มกันหนาว มอบเงินช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ เเละ ความเสียสละในสนามรบอดีต ณ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการทางการได้ยิน ฟอกไตทางหน้าท้อง พิการทางการมองเห็น ตาบอดทั้งสองข้าง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง และได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัวพร้อมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบผ้าห่มกันหนาว มอบเงินช่วยเหลือ ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพอีกด้วย นอกจากนี้ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มีการให้ความรู้แนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ ในการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
Share

Written by:

97 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *