ภารกิจในหน่วยทหาร

“โครงการพัฒนาหน่วยทหารต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ SMART SOIDIER ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค พัฒนาหน่วยทหารต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ”