ภารกิจในหน่วยทหาร

“Army Open House เปิดบ้านทหารใหม่ ต้อนรับญาติน้องเล็กกองทัพบก ดูแลอย่างดีเสมือนครอบครัวเดียวกัน”