ปกป้องประชา

“ทหารพระราชา จิตอาสา บูรณาการความร่วมมือ ดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ห่างไกล”

อนุรักษ์กำลังรบ

“อนุรักษ์กำลังรบ ทบทวน ฝึกฝน การช่วยชีวิต ให้กับกำลังพลที่จะขึ้นปฏิบัติราชการสนามชายแดน”

ภารกิจในหน่วยทหาร

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 75 ฉบับที่ 24184 วันที่ 8 เมษายน 2567