“Army Open House เปิดบ้านทหารใหม่ ต้อนรับญาติน้องเล็กกองทัพบก ดูแลอย่างดีเสมือนครอบครัวเดียวกัน”

“Army Open House เปิดบ้านทหารใหม่ ต้อนรับญาติน้องเล็กกองทัพบก ดูแลอย่างดีเสมือนครอบครัวเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม “Army Open House เปิดบ้านทหารใหม่” โดยมีพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าพบปะพูดคุย และให้การต้อนรับญาติๆของน้องใหม่ ผลัด 1/2565 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย โครงการทหารพันธ์ุดีน่าน ตลอดจนมีการสาธิตการฝึกของน้องๆทหารใหม่ และแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากน้องๆทหารใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระบบการฝึก สิทธิประโยชน์ สภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ เพื่อให้ครอบครัวญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจว่ากองทัพบกดูแลน้องทหารใหม่เป็นอย่างดี เสมือนครอบครัวเดียวกัน สอดคล้องตามมาตรการ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ในการนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้จัดชุดแพทย์จัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ให้การดูแลตรวจวัดความดัน และให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งได้ร่วมกับหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 38 สาธิตในการเข้าช่วยเหลือชีวิตของน้องๆทหารใหม่ หากเกิดสถานการณ์วิกฤต ครูทหารใหม่รวมไปถึงเพื่อนๆทหารใหม่นั้น สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที โดยมีการสาธิตวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งน้องๆทหารกองประจำการทุกนาย รวมไปถึงครูทหารใหม่ และน้องทหารใหม่ ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีจากทีมเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้ครอบครัวญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจว่าหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จะดูแลน้องทหารใหม่เป็นอย่างดี เสมือนครอบครัวเดียวกัน

Share

Written by:

97 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *