“สร้างความตระหนักรู้ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ในการป้องกันตนเอง และบุคคลรอบข้าง ให้มีความปลอดภัย”

“สร้างความตระหนักรู้ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ในการป้องกันตนเอง และบุคคลรอบข้าง ให้มีความปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล และครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ สร้างความตระหนักรู้ และการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วย ตลอดจนเป็นการชี้แจงนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กำลังพล และครอบครัว โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โดยมีการชี้แจ้งในการดำเนินงานต่างๆของมณฑลทหารบกที่ 38 รวมไปถึงการข้อบังคับต่างๆ และมีการเน้นย้ำในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ในการนี้พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปลดล็อกสารเสพติดประเภท กัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ และปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เน้นย้ำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3,4 วัคซีนบูสเตอร์ (booster) หรือบูสเตอร์โดส การสวมหน้ากาก การล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข, กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลในพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนได้แนะนำการป้องกันตนเองจากโรคที่มากับฤดูฝน

เพื่อให้กำลังพลพร้อมครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิด ให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบข้าวสาร และไข่ไก่ให้กับกำลังพล และครอบครัวทุกนาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กำลังพล และครอบครัวอีกด้วย

Share

Written by:

58 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น