“รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้ พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ฝึกซ้อมการค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ให้มีความชำนาญ สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โดยมี ทีมดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ซึ่งมีการให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และการดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ จากนั้นได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์อัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล และฝึกซ้อมการค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย สามารถควบคุมสถานการณ์ และรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรู้เท่าทัน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share

Written by:

58 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น