“ส่งทหารผลัดปลด ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติ พร้อมทั้งแสดงความยินดีทหารกองประจำการผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก”

“ส่งทหารผลัดปลด ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติ พร้อมทั้งแสดงความยินดีทหารกองประจำการผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและส่งทหารผลัดปลด เป็นการอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของทหารกองประจำการ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับน้องๆทหารผลัดปลด ณ ค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน

โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มีทหารปลดประจำการจำนวน 1 นายคือ พลฯ เดชาวัฒน์ สวนนิภา ในการจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติให้กับทหารกองประจำการ นับว่าเป็นเกียรติประวัติ ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรี เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป

นอกจากนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 กล่าวให้โอวาท และมอบดอกไม้ให้กับทหารผลัดปลด เป็นการแสดงความขอบคุณที่น้องๆที่ได้เสียสละ และเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้ชาติ อีกทั้งได้มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับน้องๆทหารกองประจำการ เมื่อรับราชการทหารแล้วต้องเป็นคนดี มีศิลธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป

Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *