“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”

“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำทีมเวชกรรมป้องกัน และทีมส่งเสริมฯ ร่วมกับ ร้อย มทบ.38, หน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 1.5.2 เมืองน่าน, อสม.ชุมชนค่ายสุริยพงษ์, ม.2 พัน.10 และสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมือง ออกปฏิบัติการจำกัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งวางแผนการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก สร้างความตระหนักรู้ พร้อมกับพ่นสารเคมี ULV ในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และดำเนินการชุบมุ้งด้วยสารเคมีเพอร์มาเนท เพื่อเป็นการยับยั้ง ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ณ ร้อย มทบ.38 จ.น่าน

“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”
“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”

โดยทีมเวชกรรมป้องกัน และทีมส่งเสริมฯ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ พร้อมด้วย อสม.ชุมชนค่ายสุริยพงษ์ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่1.5.2 เมืองน่าน และสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมือง ได้ดำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ภาชนะที่มีน้ำขัง และใส่ทรายอะเบทในจุดเสี่ยงต่อการเกิดลูกน้ำยุงลาย พร้อมกับพ่นสารเคมี ULV ในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างขึ้น และดำเนินการชุบมุ้งด้วยสารเคมีเพอร์มาเนท พร้อมทั้งมีการความรู้ รู้จักการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการตระหนักรู้ และเป็นการยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ในสภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาวะอนามัยให้กับกับชุมชนในค่าย เป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลา “ฤดูฝน”

“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”
“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”
“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”
“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”
“บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขัง ป้องกันโรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”
Share

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *