“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”

“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดแพทย์ พยาบาล และทีมเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้บริการทางการแพทย์ และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการบาดเจ็บจากความร้อน โรคลมร้อน(Heat Stroke) และการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2566 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.38, หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.2 พัน.10 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.2 พัน.15 จังหวัดน่าน

“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ และได้ปฏิบัติตามแนว และมาตรการอย่างเคร่งครัด รัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกคน อีกทั้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เน้นย้ำ และความสำคัญในกระบวนการฝึกทหารใหม่ การดูแลระหว่างฝึก ตลอดจนการเฝ้าระวังในเรื่องการบาดเจ็บจากความร้อน โรคลมร้อน(Heat Stroke) การป้องกันโควิด 19 และการปฏิบัติตามนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19

“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”
“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”

โดยมีการตรวจโรคเบื้องต้น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และมีการให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคลมร้อน รวมไปถึง ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส COVID-19 แนวทางการจำกัดพื้นที่ และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการแนะนำหน่วยฝึกในการดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด และแนะนำการดูแลตนเองให้กับทหารกองประจำการอีกด้วย เพื่อให้น้องๆ ทหารฝึกอย่างปลอดภัย และป้องกันได้ทันท่วงที

“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”
“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”
“ดูแลน้องเล็กของกองทัพบก ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”
Share

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *