“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และประชาชนกลุ่มปราะบาง ในพื้นที่ห่างไกล อย่างทั่วถึง อย่างยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และประชาชนกลุ่มปราะบาง ในพื้นที่ห่างไกล อย่างทั่วถึง อย่างยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และชุดจิตอาสาพระราชทาน มทบ.38 ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอนาหมื่น พบปะพูดคุยเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ทหารผ่านศึก และประชาชนกลุ่มปราะบาง ในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดตั้งจุดบริการตรวจโรคเบื้องต้น และเยี่ยมบ้านทหารผ่านศึก 3 ครอบครัว ประชาชนกลุ่มปราะบาง 2 ครอบครัว ได้มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ สอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละในสนามรบในอดีต ณ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ เนื่องจากสภาพความพิการ หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทาสภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการตรวจโรคเบื้องต้น ให้กับทหารผ่านศึก และประชาชนกลุ่มปราะบาง โดยมีการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ แจกจ่ายยา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว และประชาชนกลุ่มปราะบาง 2 ครอบครัว ผู้ป่าวยหญิงอายุ 67 ปี บุตรเสียชีวิตในสนาม บ้านห้วยโก๋น ปี 2526 สังกัด ม.2 พัน 10 มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจและกระดูกพรุน, ผู้ป่วยชายอายุ 84 ปี มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเลือดสูง สามารถช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย อาศัยอยู่กับภรรยา, ผู้ป่วยชายอายุ 79 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคเก๊าท์ ช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับภรรยา, ผู้ป่วยหญิงอายุ 81 ปี เป็นผู้สูงอายุติดเตียงภาวะเจ็บป่วยหลังอาการป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขณะเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมีภาวะไข้สูง พบว่าสายสวนปัสสาวะ ลักษณะสีเหลืองเข้ม ขุ่น ไม่มีหักพักงอ ไม่มีแผลกดทับหรือแผลตามตัว ประสาน รพ.นาหมื่น เพื่อส่งต่อไปรักษาต่อ ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับหลานชาย, และผู้ป่วยหญิงอายุ 70 ปี ผู้สูงอายุพิการด้านการเคลื่อนไหว มีโรคประจำตัวโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน อาศัยอยู่กับสามี และลูกชาย

ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38ได้มอบ สิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย, เมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน และผ้าห่ม นอกจากนี้ยังนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น แจกจ่ายยา มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึก และประชาชนกลุ่มปราะบาง ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *