“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างทั่วถึง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างทั่วถึง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันทหารผ่านศึก” เป็นวันสำคัญที่จะได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี เชิดชูเกียรติทหารกล้า ผู้เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ บูรณาการความร่วมมือภาคประชาชน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน เยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึก มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ สอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละในสนามรบในอดีต พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน ไปแล้วกว่า 43 ราย ใน 21 ตำบล 10 อำเภอ ของ จังหวัด น่าน

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างทั่วถึง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *