“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง พบปะพูดคุยเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับสมาชิกทหารผ่านศึกที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จำนวน 26 ราย พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น และเยี่ยมบ้านทหารผ่านศึก มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ สอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละในสนามรบในอดีต ณ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว จำนวน 4 ครอบครัว อส.ทพ.บุญยัง ช. 67 ปี พิการทางการได้ยิน อาศัยอยู่กับครอบครัวพี่ชาย น้องสาวและหลาน, พลฯปั๋น ช. มีโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่กับภรรยา, ส.ต.ประทวน พ. มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ฟอกไตเองทางหน้าท้อง อาศัยอยู่กับภรรยา, และพ.ท.เดชา จ. พิการทางการเคลื่อนไหว ขาซ้ายขาด มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง รักษารพ.บ้านหลวง อาศัยอยู่กับบุตรสาวพร้อมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มอบของอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว และผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน นอกจากนี้ยังนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น แจกจ่ายยา มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ตลอดจนได้แนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ แนะนำการทำกายภาพบำบัด ซึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *