โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกิจกรรมในพิธีปลูก กิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล และเป็นแหล่งอาหาร เมื่อมีผลผลิตกำลังพล คนไข้ผู้มาใช้บริการ และประชาชนบ้านใกล้เคียง สามารถเก็บนำไปบริโภคได้ ดำเนินโครงการฯ ณ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน

โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 นาย ร่วมกันปลูกกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จำนวน 178 ต้น โดยปลูกพันธุ์ไม้ผลบนพื้นที่ จำนวน 600 ตารางเมตร ปลูกต้นไผ่กิมซุงบนพื้นที่ จำนวน 1,404 ตารางเมตร กิ่งพันธุ์ไม้ผลที่ได้รับพระราชทาน มีต้นขนุน จำนวน 10 ต้น ต้นชมพู่มะเหมี่ยว จำนวน 10 ต้น ต้นมะขามเปรี้ยวฝักโค้ง จำนวน 18 ต้น ต้นมะนาว จำนวน 10 ต้น ต้นมะม่วง จำนวน 30 ต้น ต้นละมุดมาเลย์ จำนวน 10 ต้น และต้นส้มโอ จำนวน 10 ต้น ต้นไผ่กิมซุง จำนวน 80 ต้น โดยเป็นการปลูกกิ่งพันธุ์ไม้ผล ในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมและฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง กระตุ้นจิตสํานึกให้กับกำลังพล และประชาชนได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ จากฝุ่นและหมอกควัน

โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *