“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดกิจกรรม Unit school “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” แก่กำลังพล เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ สร้างเจตคติที่ดีในการใช้ภาอังกฤษของกำลังพลทุกแผนกฝ่าย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี ผอ.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษแก่กำลังพลทุกนายอีกด้วย

“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

Share

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *