อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานเปิด “โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ศาลเยาวชนของนักเรียน” พร้อมด้วย หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน, นายอำเภอภูเพียง, รองผู้อำนวยการ “ทุกชีวิต ทุกวินาทีมีค่า” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, และคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อปรับและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จำนวณ 185 ราย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ มณฑลทหารบกที่ 38 จ.น่าน

“โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”
“โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”

โดยทีมวิทยากรจากเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มีการให้ความรู้ สาธิต ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล การสอน และทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” ให้กับนักเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จำนวน 185 ราย ได้รับความรู้ มีความชำนาญในการช่วยเหลือตนเอง หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างภายในโรงเรียน ในชั้นเรียน สามารถช่วยเหลือกันเบื้องต้นได้ และเมื่อเจอประสบอุบัติเหตุจริง บนท้องถนน สามารถเข้าช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที เนื่องจากที่ผ่านมาหากผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล จะมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เพราะการทําให้ผู้บาดเจ็บได้รับ การรักษาโดยเร็วที่สุด ถูกต้องที่สุด เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด

“โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”
“โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”
Share

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *