“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสา ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน เยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึก พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พิการทุพพลภาพ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ เเละ ความเสียสละในสนามรบอดีต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการทางการได้ยิน ฟอกไตทางหน้าท้อง พิการทางการมองเห็น ตาบอดทั้งสองข้าง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง และได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว มารับบริการตรวจสุขภาพ โดยมีการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป แจกจ่ายยารักษาโรค ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว ได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพอีกด้วย นอกจากนี้ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ได้มีการให้ความรู้แนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ ในการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
Share

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *