“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน และแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ และพิการทุพพลภาพ พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ และได้มอบมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ และผักสดจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัว จำนวน 3 ราย สอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ เเละ ความเสียสละในสนามรบอดีต ณ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และพิการทุพพลภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว ติดเตียง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ พลฯ ทวี สุทธหลวง ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 4 อายุ 52 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียง, พลฯ ทน กะรัตน์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 3 อายุ 71 ปี ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ปัจจุบันรักษาด้วยการล้างท้อง ทางหน้าท้อง และนายแสง ธัญญะ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 4 อายุ 70 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ขาซ้ายขาดใต้เข่า จากการติดเชื้อที่ขาและเท้า ทางชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน และได้มีการให้ความรู้แนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง แนะนำการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเป็นแผลกดทับ ในการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”
Share

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *