“5 ส. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38”

“5 ส. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38”

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สภาพแวดล้อม โดยยึดหลัก 5ส สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย

5ส สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย
5ส สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ประสงค์บริจาคอาคารผู้ป่วยนอก ปรับปรุงอาคารเดิม ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ประสงค์บริจาคอาคารผู้ป่วยนอก ปรับปรุงอาคารเดิม
สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ประสงค์บริจาคอาคารผู้ป่วยนอก ปรับปรุงอาคารเดิม

เพื่อให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์สามารถให้บริการ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ แก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มาใช้บริการ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างยั่งยืน

Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *