“5 ส. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38”

“5 ส. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38”

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สภาพแวดล้อม โดยยึดหลัก 5ส สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่มาใช้บริการ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ขั้นที่ 3 Re -Accreditation ครั้งที่ 2 ระยะเวลารับรอง 3 ปี (9 ก.ย.65-10 ก.ย.68) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *