“ถั่วงอกปลอดภัย หวานกรอบอร่อย สะอาด ใส่ใจทุกรายละเอียด จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน”

“ถั่วงอกปลอดภัย หวานกรอบอร่อย สะอาด ใส่ใจทุกรายละเอียด จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน”

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน มอบหมายให้โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน. อำเภอเมือง จำนวน 130 คน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเพาะถั่วงอกของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ต. ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้จัดชุดสาธิตการเพาะปลูกถั่วงอกในถัง แบบปลอดภัย สะอาด และเข้าชมโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและแนว คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวันในด้านการเกษตร ด้านการประมง และด้านการปศุสัตว์

เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักเรียนรู้ แนวคิดการทำเกษตรแบบยั่งยืน คือ การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองในครัวเรือน ที่เน้นการผลิตอาหารตามความพอเหมาะพอดีเป็นหลัก เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเป็นแนวทางกรณีศึกษา สามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วย

“ถั่วงอกปลอดภัย หวานกรอบอร่อย สะอาด ใส่ใจทุกรายละเอียด”

Share

Written by:

320 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *