ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

๓๓๐ หมู่ ๙ ตำบลฝายแก้ว

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์: ๖๖ (๐) ๕๔-๗๘๓๗๗๗ , ธุรการ : ๖๖(๐)๕๔-๗๗๓๐๓๕

Share