ภารกิจในหน่วยทหาร

“ร่วมหารือข้อราชการบรรยากาศยามเช้า ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน”